30 Mayıs 2012 Çarşamba

Kazanımlar 7. sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi


DÜZEN KUŞAĞI

1. Değişkenliği olan ve olmayan biçimleri ayırt eder. 2. Birim oluşturmada değişkenliği olan ve olmayan biçimlerin uygunluğunu sorgular. 3. Oluşturacağı birimde kullanacağı biçimlere karar verir. 4. Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener. 5. Çoğalma imkânı olan birimi elde eder. 6. Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir. 7. Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur. 8. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri ifade eder. 9. Özgün tasarımlar elde etmek için ısrarla çalışır. 10. Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder. 11. Günlüğünde yer alan düşüncelerini, duygularını, sorunlarını, kaygılarını ve beğenilerini isteyerek paylaşır.

KURGU KUŞAĞI
1. İlk çalışmada yaşadığı süreci ve çözüm önerilerini değerlendirir. 2. İlk çalışmaya yönelik değerlendirmelerini yazılı olarak ifade eder. 3. İlk çalışmaya yönelik yaptığı değerlendirmelerle bireysel düşüncelerindeki değişim ve gelişimi fark eder. 4. Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade eder. 5. Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına varır. 6. Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak için seçer. 7. Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler getirir. 8. Çözüme ait düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar. 9. Çözüme yönelik çizimlerinin başkaları tarafından anlaşılabilir nitelikte olmasına özen gösterir. 10. Düşünceden çizime kadar olan süreçte yaşadıklarını günlüğüne kaydeder. 11. Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır. 12. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşırken özgün davranır. 13. Kendine güvenini ve yaratıcılığını çözüme yönelik tasarladığı üründe ortaya çıkarır. 14. Çözüme yönelik özgün tasarımlara ulaşmak için ısrarlı olur.
YAPIM KUŞAĞI
1. Yaşamındaki sorunların farkına varır. 2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar. 3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar. 4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar. 5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler. 6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. 7. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar. 8. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler. 9. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler. 10. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar. 11. Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir. 13. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler. 14. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir. 15. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar. 16. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder. sınıfla paylaşır 17. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır ve ürün dosyası hazırlar.
ÇALIŞMALAR OKULDA TEKNOLOJİ VE TASARIM SERGİSİNDE SERGİLENİR

4 yorum:

 1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 2. Yanıtlar
  1. YAPIM KUŞAĞI
   1. Yaşamındaki sorunların farkına varır. 2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar. 3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar. 4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar. 5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler. 6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. 7. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar. 8. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler. 9. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler. 10. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar. 11. Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir. 13. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler. 14. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir. 15. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar. 16. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder. sınıfla paylaşır 17. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır ve ürün dosyası hazırlar.
   ÇALIŞMALAR OKULDA TEKNOLOJİ VE TASARIM SERGİSİNDE SERGİLENİR   körmüsün

   Sil